SÖZLEŞME

YASAL BİLGİ

KAIROS ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

Yayın Tarihi: 02.03.2015

 

 1. Terim ve Açıklamalar
  • Şirket
  Kairos Technologies Limited -  Midford Place, 114-115 Tottenham Court Road, 1-St Floor, London W1T 5AH, United Kingdom adresinde kayıtlı bir şirkettir.
 •    Resmi İnternet Sitesi
İnternet kaynağı https://kairosplanet.com adresindedir.  
 •  Kairos Ürünleri
Şirket tarafından işletilen ve satışı yapılan özel kullanım online hizmetleri
 •   Kairos Ürün Paketi
Kairos ürünlerinden bir set dahil edilen belirli opisyonlar setine bağlı olarak özel fiyata satılan Kairos ürün seti  
 •   Kairos tarafından dağıtımı yapılan bilgisayar sistemi
Şirket tarafından işletilen dağıtılmış işlemler için bilgisayar sistemi  
 •   Kairos Ortaklık Programı
Şirket tarafından Ürünlerinin tanıtımı, dağıtılmış işlemler için bilgisayar ağının kurulması ve Kairos dağıtılmış işlemler sisteminin temin edilmesi için işletilen genişletilmiş satış ortaklığı programı  
 •  Kairos Ürünlerinin Kullanıcısı
Kairos Ürünlerini satınalma ve onlara erişim için yasal hakkı olan  kişi  
 •  İştirakçi
Kairos Ortaklık Programının bir iştirakçisi – Kairos ürünlerinin, bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul etmiş ve Kairos Ortaklık Programına iştirak için kaydolmuş olan, kullanıcısı  
 • Kabin
İştirakçilerin Kairos Ortaklık Programı bilgi sistemine erişimini sağlayan ve https://cabinet.kairosplanet.com adresinde bulunan internet kaynağı  
 •  İştirakçinin Kullanıcı Hesabı
İştirakçinin Kabindeki kullanıcı hesabı  
 • Kairos Ortaklık Programının Bilgi Sistemi
Şirketin, Kairos Ortaklık Programının işletilmesini sağlayan, Kabin ve diğer bilgi ve teknik kaynakları  
 • İştirakçinin Başvuru Kodu
İştirakçiye Kairos Ortaklık Programına başvurusu kabul edildiğinde atanan kod. Başvuru Kodu İştirakçinin tanımlanması ve Kairos Ürünlerinin yeni kullanıcılarını Kairos Ortaklık Programına tanıtmak üzere kullanılmaktadır.  
 • İştirakçinin Ortağı
Kairos Ortaklık Programının Başvuru Kodu ile diğer bir İştirakçi ile bağlantısı olan İştirakçisi  
 • Cari Hesap
İştirakçinin Kairos Ortaklık Programı Bilgi Sistemindeki borç hesabı. Cari Hesap mevcut ödeme sistemi veya Ortaklardan transfer yolu ile tekrar borçlandırılabilir.   Cari Hesap aşağıdakiler için kullanılır:
 • Kairos Ürün Paketlerinden yeni satınalmalar veya mevcut satınalmaların geliştirilmesi
 • İştirakçinin Ortaklarına para transferi
 
 •  Prim Hesabı
Kairos Ortaklık Programı Bilgi Sistemindeki İştirakçinin tasarruf hesabı. Prim hesabı yapılan pazarlama veya kiralama hizmetlerine göre sistem tarafından otomatik olarak alacaklandırılmaktadır.   Prim Hesabı aşağıdakiler için kullanılır:
 • Kairos Ortaklık Programı sisteminde para biriktirme
 • Biriken paraların diğer İştirakçinin Hesaplarına transferi
 
 • Maaş Hesabı
Biriken paraların Kairos Ortaklık Programı sisteminden çekilmesi için hesap. Maaş Hesabına paralar sadece diğer İştirakçinin hesaplarından transfer edilebilir. Maaş Hesabı aşağıdakiler için kullanılır:
 • Biriken paraların Kaioros Ortaklık Programından harici bir ödeme sistemine transferi
 • Paraların Cari Hesaba transferi
 Karantina Kairos Ortaklık Programı Bilgi Sisteminde ödemelerin daha fazla işlem görmelerini kısıtlayan durumu. Karantina tüm gelen ödüllere uygulanır ve 14 gün sürer.  
2. Kairos Ortaklık Programının Genel Açıklaması Kairos Ortaklık Programına iştirakin önkoşulu Kairos Ürün Paketlerinde satınalmak ve şirkete yedek işlem kaynaklarının kiralanmasıdır. İştirakçiye Yedek işlem kaynaklarının kiralanması için Kairos Ürün Paketlerinden yapılan alıma ve kiralanan kaynakların fiili tutarına bağlı olarak ödeme yapılmaktadır.   İştirakçi kabul kodu ile yapılan yeni alımın fiyatının 15%i kadar bir ödeme almaktadır.   Belirli pazarlama planlarının yerine getirilmesi ile, bir İştirakçi yeni satınalmaların 3%ünden 30%una kadar tutarda ilave ödemeler alabilir.  
 1. Sözleşmenin Konusu
Bu sözleşme siz-bireyi Kairos Ürünlerinin kullanıcısı, bir tarafta ve Şirket, diğer tarafta, arasındadır ve birlikte Taraflar olarak anılırsınız. Kairos ürünlerinin kullanıcısı pazarlama hizmetleri ve kişisel bilgisayar kaynaklarının kiralanmasını taahhüt ederken Şirket temin edilen hizmetler için Sözleşmnin koşullarına uygun olarak ödeme yapmayı taahhüt etmektedir.  
 1. Genel Hüküm ve Koşullar
Sadece aşağıdaki bireylerin bu Sözleşmeyi yapmasına ve Kairos Ortaklık Programına girmesine izin verilmektedir.  
 1. Kayıt tarihi itibari ile en az 18 yaşında olan bireyler
 2. İştirakçi Kullanıcı Hesapları Şirket tarafından yasadışı faaliyetler veya Sözleşmenin ihlal edilmesi nedeni ile asla iptal edilmemiş olan bireyler
 3. Kairos Ürünlerinin geçerli kullanıcıları
  Bir bireyin sadece bir tane İştirakçi kullanıcı hesabı olabilir. Kairos Ortaklık Programına iştirak için kayıt olduğunuzda aşağıdakileri beyan ve taahhüt etmektesiniz:  
 1. Bu Sözleşmeyi yapmak üzere tam bir yetki ve hak sahibi olduğunuz
 2. Kairos Ortaklık Programının bir İştirakçisi olduğunuz
 3. Bu Sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarını kabul ettiğiniz
  Herhangi bir zamanda bu Sözleşmeyi ihlal etmeniz durumunda, yerel kanunlar veya Şirketin yargı bölgesindeki kanunlar veya hatalı bilgi vermeniz durumunda Şirketin aşağıdakileri yapma hakkı olacaktır:
 • Bu Sözleşmeyi sona erdirme
 • Kairos Ortaklık Programı Bilgi Sistemine erişiminizi sınırlandırma
 • Kaydınızı reddetme
 • İştirakçi Kullanıcı Hesabınızı askıya alma, sınırlandırma veya devre dışı bırakma
 • Ödemelerinizi askıya alma veya reddetme
 
 1. Hizmetler
Bilgisayar kaynakları hizmetlerinin kiralanması için İştirakçinin, Kairos Ortaklık Programına kaydının teyit edilmesinden sonraki 14 gün içerisinde kendi kişisel bilgisayarına KairosPlanet Uygulamasını indirmesi, kurması ve aktive etmesi gereklidir.
 • Kairos Ortaklık Programına iştirak için bilgisayar kaynaklarının kiralanması zorunludur. Bir İştirakçinin bunu yapmaması Sözleşmeyi geçersiz hale getirecektir ve yenileme hakkı olmaksızın İştirakçi Kullanıcı Hesabını devre dışı bırakacaktır.
 • Bu zorunluluğun istisnaları sadece eğer İştirakçi Şirketten yazılı bir izin almış ise geçerli olacaktır.
Pazarlama hizmetleri tedariki için, bir İştirakçinin, İştirakçi Kabul Kodunu kullanarak diğer bireyleri Kairos Ürünleri almaya teşvik etmesine ve yerel kanunlar, Şirketin tabi olduğu kanunlar, bu Sözleşmenin hüküm ve koşulları ve ahlaki ve etik standartlar ile çelişmediği sürece mevcut herhangi bir yolla Kairos Ortaklık Programına kaydettirmesine izin verilmektedir.  
 1. Sözleşmede yapılacak olan değişiklikler
Şirket sözleşmeyi herhangi bir zamanda değiştirebilir. Sözleşmede yapılacak olan değişiklikler Resmi İnternet sitesinde yayınlanacaktır.   Değişiklikler yayın tarihinden 14 gün sonra geçerli olacaktır. Ancak, Kairos Ürünlerinin veya Kairos Ortaklık Programı Bilgi Sisteminin yeni fonksiyonlarını ele alan ve/veya yasal nedenlerle yapılan değişiklikler derhal geçerli olacaktır. Faaliyetlerinin bu Sözleşmenin geçerli hüküm ve koşullarına uygun olmasının sağlanması tamamen ve tek başına bireyin sorumluluğundadır. Şirket, herhangi bir zamanda İştirakçi Kullanıcı Hesabını sona erdirebilir, askıya alabilir veya devre dışı bırakabilir ve/veya bu sözleşmenin hüküm ve koşullarının İştirakçi ve/veya ortakları tarafından ihlal edilmesi durumunda herhangi bir İştirakçinin ödemelerini askıya alabilir.  
7.Ödemeler Kairos Ortaklık Programının hesap para birimi US Dolardır. Paraların bir para biriminden diğerine dönüştürülmesi çapraz kurla yapılır seçilen ödeme tedarikçisinin uyguladığı masraflar alınır. Bilgisayar kaynaklarının kiralanması için bir önceki gün 22:00GMT’den o gün saat 22:00’a kadar olan süre için ödüller İştirakçi Prim Hesabına, günlük olarak 23:00 GMT’de alacaklandırılır. Kairos Ürünlerinden yeni alımlar için ödüller İştirakçi Prim Hesabına günlük olarak saat 22:00’da alacaklandırılır. Ödüllerin tüm hesaplamaları ve İştirakçilerin kariyer seviyeleri sadece Şirketin muhasebe sisteminde hesaplama anı itibari ile mevcut olan bilgileri esas almaktadır. Şirketten ödeme almak için, İştirakçi bir ödeme hesabı açmalıdır ve mevcut ödeme tedarikçileri için gerekli ödeme detaylarını doldurmalıdır. Ödemeler İştirakçi tarafından bir önceki takvim ayında oluşturulan talepleri esas alarak, aylık olarak ve ilk 5 işgünü içerisinde yapılır. Tüm ödeme talepleri her ayın en geç 25inde oluşturulur. Cari ayın 25inden sonra oluşturulan ödeme talepleri bir sonraki takvim ayında işlem görecektir. Ödemeler, Şirketin tabi olduğu kanunlar gereği olan hariç, üçüncü taraflar lehine yapılamaz.   Kairos Ortaklık Programı Bilgi Sisteminde her türlü ödemeler sadece İştirakçinin zorunlu olan doğrulamasından sonra yapılır. Doğrulama dokümanlarının temsili sureti ile, doğrulama Şirket personeli tarafından yapılmaktadır. Ödemeler sadece ödeme detayları doğrulanmış hesaplara yapılabilir. Ödeme detaylarının doğrulanması, doğrulama için bilgilerin temini amacı ile Şirket personeli tarafından yapılmaktadır.
Önemli: Manuel doğrulama gerekliliği nedeni ile, İştirakçi Kullanıcı Hesabındaki veya ödeme detaylarındaki değişiklikler ödemeleri bir aya kadar geciktirebilir.   Bazı ülke ve bölgelerde, ödeme hesapları için ilave gereklilikler yerine getirilmelidir.   Yerel kanunların ihlalinin ve ödemelerde gecikmelerin önlenmesi için, İştirakçinin kendi banka kurumuna ve/veya diğer ödeme tedarikçisine sunulması gereken dokümanların listesini açılığa kavuşturması gereklidir. Şirket, yazılı talebe istinaden, İştirakçinin yasal finansal faaliyetleri için gerekli olan her türlü dokümanı temin etmektedir.  
8.Masraflar İştirakçinin Cari Hesabına yapılan ödemeler masrafsızdır. Paraların İştirakçinin Ortaklarına transferi en az 1 USD olmak üzere 0,5% olarak masrafa tabidir. Paraların İştirakçinin Prim Hesabına/hesabından transferi masrafsızdır. Bankası ve/veya diğer ödeme tedarikçisi tarafından alınan masraflardan İştirakçi sorumludur.  
 1. Vergiler
Şirket tarafından pazarlama veya bilgisayar kaynakları kiralaması hizmetlerinin tedariki için yapılan tüm ödemeler İştirakçinin ülkesindeki vergilere tabidir. Bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin tedariki ile ilişkili olarak gelirle bağlantılı olarak vergilerin tüm hesaplamaları ve ödemelerinden sadece İştirakçi sorumludur.  
 1. Fikri Mülkiyet, telif hakları ve ticari markalar
Bu Sözleşmede açıkça düzenlenen haricinde, Taraflardan hiç birisi diğer Tarafa veya diğer Tarafın lisans verenlerine ait olan fikri mülkiyet haklarından herhangi bir hak, mülkiyet veya menfaat elde etmeyeceklerdir. Eğer Şirket size bu Sözleşme ile bağlantılı olarak bir yazılım temin ederse, Şirket size bu yazılımın kullanılması için münhasır (kişiye özel) olmayan, alt lisans verilemeyen bir lisans vermektedir. Bu lisans sadece İştirakçinin, bu Sözleşme kapsamında izin verilen şekilde, Kairos Ortaklık Programı Bilgi Sistemine erişimini sağlamak ve bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilmesi içindir. İştirakçi veya İştirakçi adına hareket eden diğer herhangi bir üçüncü taraf, bu kısıtlamalar kanunen yasaklanmadıkça veya İştirakçi Şirketin yazılı onayını almadıkça,  yazılım veya dokümanların herhangi bir kısmını kopyalayamaz, değiştiremez, dağıtımını yapamaz, satamaz veya kiralayamaz veya tersine mühendislik yapamaz veya temin edilen yazılımın kaynak kodlarını elde edemez.   İştirakçi Şirketin hizmetleri, Ürünleri, yazılımları veya dokümanları içinde bulunan veya bunlara iliştirilmiş herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer tescilli hak notunu silemez, gizleyemez veya değiştiremez.   Şirket İştirakçiye Şirketin ticari isimlerin, ticari markalarını, hizmet markalarını, logolarını, alan isimlerini ve diğer ayırt edici marka özelliklerini sadece, bu Sözleşmeye uygun olarak Ortağın Kairos Ortaklık Programı Bilgi Sistemini kullanması ve bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilmesi amacı ile kullanması için münhasır olmayan, alt lisans verilemeyen bir lisans vermektedir. Şirket, İştirakçiden herhangi bir ilave onay almaksızın, İştirakçinin ismini ve marka özelliklerini Şirketin sunumlarına, pazarlama malzemelerine, müşteri listelerine ve finansal raporlarına dahil edebilir.  
 1. Mahremiyet
Kairos Ortaklık Programına kaydolarak, İştirakçi aşağıdakiler dahil olmak üzere kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine onay vermektedir: toplama, sistematikleştirme, depolama, açıklığa kavuşturma (güncelleme, değiştirme), kullanma, dağıtma (iletme dahil), gayrişahsi hale getirme, bloklama ve imha etme. İştirakçi ayrıca üçüncü tarafların “Kişisel Veriler Hakkında” kapsamındaki gereklilikler ile ilgili yükümlülüklerin içeren ve bu üçüncü taraflarla Şirket arasında uygun şekilde yapılmış sözleşmeler kapsamındakişisel verilerinin üçüncü taraflara devrine de onay vermektedir.   Komple tanımlama ve doğrulama sadece Kairos Ortaklık Programına katılan Kairos Ürünleri Kullanıcıları için uygulanmaktadır. Bu gereklilik Şirket ve İştirakçi arasındaki finansal işlemler nedeni ile gereklidir.   Maksimum müşteri mahremiyeti için, Şirket Kairos ürünlerinin bağımsız alımlarını ve İştirakçinin Kairos Ürünlerindeki Kullanıcı Hesabı ile herhangi bir şekilde bağlantısı olmayan kullanıcı hesaplarının oluşturulmasını sınırlandırmamaktadır.  
 1. Gizlilik
İştirakçi Şirketin önceden yazılı onayı olmaksızın Şirkete ait gizli bilgileri açıklamamayı kabul etmektedir. Şirketin Gizli Bilgilerine aşağıdakiler dahildir:
 1. Şirkete ait tüm yazılımlar, Kairos Ürünleri, Ortaklık Programı ve Şirketin diğer faaliyetleri ile ilgili teknoloji ve dokümanlar
 2. Kairos Ortaklık Programına iştirak için komisyon oranları
 3. Şirketin yazılımları ve hizmetlerindeki beta özelliklerinin varlığı ve bunlar hakkında bilgiler
 4. Şirket tarafından verilen ve gizli olduğu belirtilen veya verildiği koşullar kapsamında gizli olduğu normal olarak düşünülmesi gereken diğer bilgiler
  Şirkete ait Gizli Bilgiler aşağıdaki bilgileri ihtiva etmemektedir.  
 1. Bu Sözleşmeyi yapmadan önce İştirakçi tarafından halihazırda bilinen bilgiler
 2. İştirakçiye üçüncü bir tarafça yasal yollardan verilen bilgiler
 3. Yasal iş faaliyetlerinin ve vergi ödemelerinin yerine getirilmesi için gerekli olan bilgiler
 
 1. Sorumluluk
Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve/veya uygun olmayan bir şekilde Yerine getirilmesi durumunda, Taraflar bu Sözleşme hüküm ve koşulları ve Şirketin tabi olduğu kanunlar kapsamında sorumlu olacaklardır.   Şirket sadece bu Sözleşmede ve/veya resmi internet sitesinde açıkça belirtilen yükümlülüklerden sorumlu olacaktır. Şirket, eğer yerine getirememesi ve/veya uygun bir şekilde yerine getirememesi İştirakçinin ve/veya üçüncü tarafların hatası nedeni ile meydana gelmişse, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilememesi ve/veya düzgün bir şekilde yerine getirilememesi nedeni ile hiçbir sorumluluk kabul etmez.    Tarafların hiç birisi, eğer yerine getirememesi ve/veya uygun bir şekilde yerine getirememesi mücbir sebep sonucunda meydana gelmişse, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilememesi ve/veya düzgün bir şekilde yerine getirilememesi nedeni ile hiçbir sorumluluk kabul etmez.    Mücbir sebepler Tarafların makul kontrolü dışındaki kaçınılmaz olaylar olarak değerlendirilmektedir: örneğin; doğal afet, yangın, sel, yetkililerin emirleri, kötü durumlar, isyan, iç savaş, savaş, grev veya işlerin diğer bir şekilde durması (Şirketin çalışanlarınıngrev yapması veya işleri durdurması hariç) ve Şirketin makul kontrolü dışında Kairos Ortaklık Programı Bilgi Sistemine erişim için gerekli olan temel teknik koşulların bulunmaması. Şirket, üçüncü tarafların Şirket ile bağlantılı herhangi bir yükümlülüğü için sorumlu olmayacaktır. Şirket, eğer bu bilginin kaynağı bu Sözleşme veya Şirketin Resmi İnternet sitesi değilse, Şirket, hizmetleri ve ürünleri ile ilgili bilgilerden sorumlu olmayacaktır.     
 1. Sona Erdirme
Bu Sözleşme İştirakçinin Kairos Ortaklık Programına kaydolduğu tarih itibari ile yürürlüğe girecektir ve alınan Kairos Ürün Paketinin süresi sona erene kadar geçerli olacaktır.   Ayrıca bu Sözleşme, Kairos Ürün Paketinin iade edilmesi tarihinde de sona erecektir. Bu Sözleşmenin telif haklarının, mahremiyetin ve kişisel verilerin korunması ile ilişkili belirli hükümleri bu Sözleşmenin sona ermesinden sonra 5 yıl süre ile geçerli kalmaya devam edecektir. İştirakçi e-posta ile sona erdirme talebi göndermek sureti ile herhangi bir zamanda bu Sözleşmeyi sona erdirebilir. İştirakçi satınaldığı Kairos ürününü iade ederek bu Sözleşmeyi sona erdirebilir. Kairos Ürün Paketinin alınması tarihinden sonraki 14 gün içerisinde sona erdirme meydana gelmesi durumunda, sona erdirme aşağıda şekilde olacaktır:  
 • Satın alma iadesi talep ediliyorsa
 1. Satın almanın tüm fiyatının orijinal ödeme metodu ile iadesi
 2. Satınalma ile alakalı Kairos Ürünlerinin kullanıcı hesaplarının devre dışı bırakılması
 3. Satınalmanın iptali
 4. İştirakçiye ve Ortaklarına satın alma ile alakalı olarak verilen tüm ödüllerin iptali
 5. Bakiyenin Primler ve Maaş Hesaplarında stopajı
 6. İştirakçinin Kullanıcı Hesabının devre dışı bırakılması
 
 • Satınalma iadesi talep edilmiyorsa
 1. Bakiyenin Primler ve Maaş Hesaplarından alıkonulması
 2. İştirakçinin Kullanıcı Hesabının devre dışı bırakılması
  Kairos Ürün Paketinin satın alma tarihinden sonraki 14 günden sonra sona erdirmenin talep edilmesi halinde, satınalma iadesi mümkün değildir, sona erdirme aşağıdaki şekilde yapılacaktır:  
 1. Karantina tutarlarının Prim Hesaplarından alıkonulması
 2. İştirakçinin Kullanıcı Hesabının devre dışı bırakılması
  Sona erdirme talebinin olması durumunda, eğer bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını ve Şirkeitn tabi olduğu kanunları ihlal etmiyorsa, Kairos Ürün Paketinin satın alınma tarihinden bağımsız olarak, İştirakçinin Cari Hesabı mevcut ödeme şekli ile ödenebilir.   Eğer Şirket bu Sözleşmeyi İştirakçinin ihlali veya yasadışı faaliyeti nedeni ile sona erdiriyorsa, Şirket ödenmemiş herhanig bir tutarı alıkoyabilir ve İştirakçinin hesabından masraf kesebilir ve izin almadan yeni kayıt için İştirakçinin Kullanıcı Hesabını bloke edebilir.
 

İngilizce Dilinde

Gizlilik Politikası

Katılımcı Sözleşmesi

Kayıt ve Finansal Tablolar